Anette Jonsson

 

Den senaste tiden har att jag arbetat med att skulpturalt visualisera och gestalta sådant jag upplever i seendets och det rationella medvetandets utkant i symbios med intresseområden som naturvetenskap, historia och religion. Tankebilder som kanske skulle sorterats bort vill jag titta närmare på och undersöka om jag klarar att översätta dem till en fysisk kropp.

 

Lately I have attempted to fuse things I experience in the periphery of my field of vision and the outskirts of rational awareness with influences from the Natural Sciences, history and religion. I want to take a closer look at mental pictures that normally would have been screened out, and examine if they can be translated into a physical form.